Pulverlakk

Pulverlakkering består i prinsippet av de samme hovedingredienser som er i en våtlakk, når man ser bort fra at de fleste våtlakker inneholder løsemidler. Egenskapene kommer fra bindemidler, herder, pigmenter og diverse tilsetninger. Bindemiddelet er normalt epoxy, polyester eller en blanding av disse. Lakkpulveret lades elektrostatisk, sprøytes på produktet, og får sin ferdige konsistens ved hjelp av smelting og herding i herdeovn ved temperatur 180- 200°C.

 

Påføring av pulver
Etter kjemisk forbehandling tørkes objektene i en ovn og henges opp på en conveyorbane. Pulveret lades elektrostatisk ved hjelp av pistoler og blåses mot det jordede objektet som p.g.a. spenningsforskjellen «suger» til seg pulverlakken. Kraften er like stor over hele overflaten og legger seg automatisk i et jevnt sjikt.

 

Smelting/herding
Etter at pulveret er påført fortsetter prosessen gjennom herdeovnen hvor pulverlakken smelter og herder ved 180 – 200°C.

 

Kvalitetskontroll
Når objektene kommer ut av herdeovnen, blir de først visuelt kontrollert, og deretter blir filmtykkelse og glansgrad kontrollert.

 

Bruk
Pulverlakk kan møte markedets strengeste krav, både m.h.t. langtids korrosjonsmotstand, kjemikalieresistens og finish. Pulverlakk sammen med riktig forbehandling er ideelt for varmforzinket gods og aluminium hvor det ønskes en god korrosjonsbeskyttelse og en dekorativ overflate. Typiske eksempler er profiler, beslag, bygningsplater, rekkverk, trapper, landbruksinnredning, parkmøbler osv.