Korrosjonsklasser

Atmosfæriske korrosivitetskategorier
Beskrivelse av miljøets påvirkninger. Denne tabellen er delt inn i innvendige og utvendige områder. Plassering av objektet(ene, bestemmer krav til forbehandling og valg av system

KorrosivitetskategorierUtendørsInnendørs
C1 Meget lavOppvarmede bygninger med ren atmosfære
C2 LavAtmosfære med liten eller ingen grad av forurensing.
Landatmosfære.
Uoppvarmede bygninger.
Kondens kan forekomme.
Lager, sportshaller.
C3 MiddelsBy og industriatmosfære,
moderat forurenset med svovel.
Kystklima, lite salt
Produksjonslokaler, høy fuktighet. For eksempel næringsmiddelbedrifter, vaskerier, bryggerier.
C4 HøyIndustri og kyststrøk med moderat saltinnhold.Kjemiske bedrifter, svømmebasseng, skipsverft, båtbyggerier.
C5-I Meget høy
(Industri)
Industri og kyststrøk med høy fuktighet og aggressiv atmosfæreBygninger med nesten konstant kondensasjon og sterkt forurenset atmosfære
C5-M Meget høy
(Marin)
Kyst og havstrøk med høyt saltinnholdBygninger med nesten konstant kondensasjon og sterkt forurenset atmosfære

C1 Er ikke egnet for utendørs bruk. Er egnet til innendørs lokaler med ren atmosfære.

C2 Er egnet for tørt innlandsklima med liten eller ingen grad av forrurensing. Innendørs i u-oppvarmede lokaler der kondens kan forekomme.

C3 Er egnet i by og industriatmosfære med moderat forurensing og kystklima med lite saltinnhold. Produksjonslokaler med høy fuktighet som næringsmiddel og bryggeri industri.

C4 Er egnet i industri og kyststrøk med moderat saltinnhold, kjemiske bedrifter og skipsverft.

C5 Er egnet for svært korrosive miljø med høy fuktighet og aggressiv atmosfære, i bygninger med nesten konstant kondensasjon og sterkt forurensende atmosfære.