Forbehandling

Det er av avgjørende betydning for lakkens holdbarhet at riktig forbehandling velges. For å oppnå optimal holdbarhet legger vi stor vekt på at produktet får en riktig forbehandling i et moderne 4 trinns vann/fosfatbasert anlegg.
Denne forbehandling er selve nøkkelen i lakksystemet. Da ingen lakkbelegg er diffusjonstette vil denne forbehandlingen passivere metalloverflaten og dermed forhindre korrosjon

 

Prosessen er:
  1. Avfetting  i vasketunnel med vann og såpe
  2. Påføring av jernfosfat
  3. Skylling
  4. Tørking i ovn på 100-120 grader